utorok 9. septembra 2014

Vymenil motor záchodu


Ľadviny – ľad viny
Predpremiéra – Pred premiéra
Čerthovie – Čert hovie
Nastavil mu latku veľmi vysoko – Nastavil mulatku veľmi vysoko
Vymenil motor za chodu – Vymenil motor záchodu
Stavivá – Stav Iva (je kritický)
Turisti – Tur istí
Slovák ryl – Slová kryl
Akvárium – ... a kvári um
Há, veď preto! – Háveď preto
Po nás potopa – Po nás pot opa
Podložie – Podlo žije
Rýchlotrať – Rýchlo trať (veci)
Cestovanie – Cesto vanie
Daroval krv bezplatne – Daroval krv bez platne
Žeriem šalát s údeným – Žeriem šalát súdeným
Dožinky – Do žinky
Piesok – Pije sok
Uchopiť – Ucho piť
Pretrhla sa nitka – Pretrhla sanitka
Potiahnutie – Potia hnutie
Spisy – Spi si
Pustošiť – Pusto šiť
Komu sa nelení, Tom USA zelení

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára